SEO

Wat is SEO?

Wat is SEO?

Wat is SEO? Search Engine Optimization, of kortweg SEO, is een methode om de vindbaarheid in zoekmachines te verbeteren. De afkorting SEO staat voor de Engelse term “Search Engine Optimization”. SEO streeft ernaar om de eigen relevante content prominent in de zoekresultaten te laten verschijnen. Zoekmachineoptimalisatie kan voor alle zoekmachines worden uitgevoerd. Door de suprematie in het Nederland ligt de focus op optimalisatie voor Google, hoewel SEO voor Bing en anderen niet veel verschilt. Maar andere zoekmachines zoals Bing of Yahoo spelen een relatief kleine rol bij optimalisatie. Daarom ligt de focus van de volgende tekst op de Google-zoekmachine. Dat komt simpelweg doordat Google ongeveer 95% van alle zoekvragen mag beantwoorden. Dus het resultaat is eigenlijk alleen in Google van belang.

Waarom SEO?

Actief bezig zijn met SEO betekent niet alleen veel tijd investeren in onderzoek, marktanalyse en optimalisatie, maar ook continu en accuraat op de hoogte blijven van de laatste trends en Google updates. Door Google-updates van verschillende dimensies die meerdere keren per jaar plaatsvinden, is dit een niet te onderschatten uitdaging, maar als deze tijd wordt geïnvesteerd, kunnen er enorme kansen ontstaan.

Voor de meeste bedrijven zijn zoekmachines het belangrijkste kanaal om gebruikers voor hun eigen website te werven. De gebruikers die via zoekmachines een website bereiken, hebben meestal ook de bedoeling om een ​​gewenst doel op de website te bereiken. Dit doel hangt volledig af van de intentie achter de zoekopdracht en kan bijvoorbeeld alleen informatie zijn of zelfs de aankoop van een product.

SEO speelt ook een belangrijke rol bij het werven van nieuwe klanten, aangezien zoekmachines vaak de belangrijkste bron zijn om nieuwe gebruikers naar een website te halen met behulp van generieke zoektermen.

Voortdurende zoekmachineoptimalisatie kan het succes van een website op de lange termijn garanderen zonder permanent te investeren in betaalde advertenties. Goede SEO-optimalisatie kan in de loop der jaren zijn vruchten afwerpen, omdat het autoriteit in jouw vakgebied opbouwt, de naamsbekendheid vergroot en na verloop van tijd door Google en gebruikers wordt gezien als een betrouwbare informatiebron.

SEO en SEA in vergelijk

SEA wil zeggen Search Engine Advertising, dus het adverteren in zoekmachines. Het belangrijkste verschil met SEO is dat je een vergoeding moet betalen aan de zoekmachine voor een optimale ranking, bijvoorbeeld in de Google zoekresultaten, terwijl bij SEO de goede ranking resulteert uit de kwaliteit van de website. Zoekmachinemarketing of SEM wordt meestal gebruikt als een generieke term en wordt beschouwd als een combinatie van SEO en SEA.

Belangrijkste statistieken van SEO

Het succes van een SEO-strategie kan worden gemeten aan de hand van verschillende kerncijfers, die afhankelijk van het doel van de campagne van wisselend belang zijn. Belangrijke kengetallen zijn bijvoorbeeld:

Click-Through-Rate (CTR): Dit cijfer laat zien hoeveel gebruikers die de pagina in de SERP’s (de zoekmachines) te zien kregen, deze ook daadwerkelijk hebben bezocht.
Bouncepercentage: Geeft aan hoeveel gebruikers het domein verlaten na het bezoeken van een enkele pagina. Meestal wordt hie uitgegaan van het verlaten binnen 30 seconden of meer. In andere gevallen is de bouncerate verbonden met iets doen op de website, bijvoorbeeld een andere pagina bezoeken of iets kopen. De bouncerate hangt dus af van de eigen wensen waarop dit gecontroleerd wordt.
Gemiddelde sessieduur: hoe gelukkiger de gebruiker is met een pagina, hoe langer hij of zij op een pagina blijft. Het type inhoud kan een grote rol spelen. Als de verblijftijd erg kort is (minder dan 30 seconden), kan dit te wijten zijn aan de kwaliteit van de pagina.
Aantal backlinks: Welke en hoeveel externe websites linken naar een pagina wordt gebruikt om aan te geven of deze pagina als relevant en van hoge kwaliteit wordt ervaren.

Hoe werkt SEO?

Bij zoekmachineoptimalisatie draait alles om organische zoekresultaten. Dit betekent dat betaalde advertenties op de betreffende zoekmachine hiervan zijn uitgezonderd. Hierbij betaalt men geen vergoeding om de ranking van een website te verbeteren, maar maakt men deze aantrekkelijk voor gebruikers en zoekmachines om een ​​goede ranking te krijgen. Bij klassieke zoekmachineoptimalisatie wordt onderscheid gemaakt tussen on-page SEO en off-page SEO.

On Page SEO

On Page SEO verwijst naar die taken van zoekmachineoptimalisatie die bestaan ​​uit technische, inhoudelijke en structurele aanpassingen aan een website.

Het doel van on-page optimalisatie is dat een webpagina voldoet aan de standaarden van zoekmachines en om nuttige en goede inhoud voor potentiële gebruikers te creëren.

Het juiste trefwoord

Voordat je zelfs maar inhoud maakt, moet je een overzicht verkrijgen van mogelijke zoekopdrachten. Om het zoekvolume van een zoekopdracht te achterhalen, zijn er enkele hulpmiddelen die kunnen helpen. Het is belangrijk om de zogenaamde gebruikersintentie te bepalen, de reden voor de zoekopdracht vanuit het oogpunt van de gebruiker. Dit is cruciaal voor het rangschikkingspotentieel van de geplande inhoud.

SEO-metatags

Drie aspecten van een webpagina worden samengevat door de term “metatags”:

  • Title tag: Het kiezen van de juiste title tag (= de linktekst die getoond wordt op de Google resultatenpagina, de titel van de betreffende pagina) is belangrijk voor zowel Google als de gebruiker. Het hoofdzoekwoord moet zo vroeg mogelijk verschijnen en de geselecteerde titeltag moet het onderwerp van de pagina nauwkeurig beschrijven.
  • Metabeschrijving: De metabeschrijving (= de korte samenvatting van de inhoud van de website die onder de titeltag wordt weergegeven) is voor Google, en van belang voor gebruikers. Het kan nadere informatie en een call-to-action bevatten die een positief effect heeft op het aantal bezoekers. Bovendien kan een juiste metabeschrijving voor een hogere positie zorgen. Vaak wordt dit behoorlijk onderschat.
  • Heading (H1): Headings geven een webpagina structuur, wat van groot belang is voor gebruikers en Google. De hoofdkop van een pagina wordt ook wel H1 genoemd. Het moet het belangrijkste trefwoord bevatten en de gebruiker al een goede indruk geven van welke inhoud hij op de pagina kan verwachten. De overige rubrieken worden gestructureerd volgens het belang van de informatie.
    Hoe de headings zouden moeten gebruikt worden, kun je goed op deze pagina zien, wij gebruiken hier een vorm van geneste headings.

Duidelijke structuur van de website

Een duidelijke structuur van de website is essentieel voor de gebruiker. Daar hoort ook een goede linkstructuur bij. Ook is het belangrijk dat content goed vindbaar is en dat de website niet te vertakt en verwarrend wordt door talloze ingewikkelde niveaus. Als vuistregel geldt dat je alle inhoud op de homepage in drie tot maximaal vier klikken moet kunnen bereiken.

Featured Snippets

Featured snippets zijn fragmenten van een bestaande pagina die door de zoekmachine zijn samengesteld en die meestal bovenaan de pagina met zoekresultaten van Google worden weergegeven. Dit wordt wel positie 0 genoemd in de Google zoekresultaten, zoals ze vaak bij recepten te zien zijn. Het type of formaat van het fragment hangt af van de betreffende zoekopdracht, het gaat vaak om korte beschrijvingen of lijsten. Aangezien featured snippets vaak nog de “pole position” in de zoekresultaten innemen, is het de moeite waard om de pagina-inhoud voor hen te optimaliseren. Hierbij spelen meerdere factoren een rol.

Voorbeelden van deze factoren zijn:

  • Correcte HTML-opmaak
  • Snippetable executive samenvattingen
  • Een uitstekende tekststructuur

Technische SEO

Technische SEO houdt zich bezig met het technisch voorbereiden van een webpagina voor het Google-algoritme. Deze maatregelen zijn vooral relevant voor Google, maar ook de gebruiker kan er zijn voordeel mee doen.

Page Speed

De snelheid waarmee een website laadt nadat deze is opgeroepen is van groot belang, aangezien Google zogenaamde sancties oplegt voor langzame pagina’s. De belangrijkste redenen voor een trage site zijn vaak te grote afbeeldingen en ingewikkelde animaties.

Optimalisatiemogelijkheden om laadtijden te verkorten zijn bijvoorbeeld teasers tijdens het laden of het uitstellen van het laden voor afbeeldingen die niet zichtbaar zijn. Er zijn al tal van tools die het mogelijk maken om de paginasnelheid van een pagina te onderzoeken.

Crawlability

Crawlability beschrijft de gebruiksvriendelijkheid van de website voor zoekmachines. Een goede doorzoekbaarheid wordt gekenmerkt door het feit dat het voor een zoekmachine gemakkelijk is om alle inhoud op een website te bezoeken en te verzamelen.

Om wat context toe te voegen, “crawlen” zoekmachines het internet om nieuwe inhoud te vinden. Nadat deze inhoud is gevonden en geïndexeerd, is deze normaal gesproken te vinden op de zoekmachine (bijvoorbeeld Google). “Crawlen” werkt via links op een webpagina. Google volgt link na link om content te vinden. Een goede interne websitekoppeling is daarbij van groot voordeel, bevordert een goede doorzoekbaarheid en garandeert dat nieuw toegevoegde pagina’s ook door Google en dus ook door gebruikers worden gevonden.

Mobile Friendliness

Het gebruik van zoekmachines door smartphones is al alomtegenwoordig en zal in de toekomst alleen maar nog verder toenemen. Daarom letten zoekmachines er heel goed op dat de topresultaten op de smartphone duidelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Of de website ‘mobielvriendelijk’ is en hoe deze precies op smartphones wordt weergegeven, kun je met verschillende tools achterhalen, niet in de laatste plaats met de Google Search Console.

Off Page SEO

Backlinks zijn het hart van Off Page optimalisatie. Backlinks zijn links die van andere websites naar de te optimaliseren pagina leiden. Backlinks vergroten het bereik van een pagina vanuit het oogpunt van de gebruiker en geven deze autoriteit in het zoekalgoritme, wat leidt tot een betere ranking.

Het is belangrijk op te merken dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Een paar backlinks van domeinen met een hoge domeinautoriteit (=autoriteit in de ogen van de algoritmen, en er zijn er meerder, maar niemand weet of Google deze algorithmen ook gebruikt) zijn veel winstgevender dan tientallen links van slechte websites. In het ergste geval kan een te groot aantal backlinks leiden tot een boete op Google, omdat de zoekmachine ervan uitgaat dat hier link-spamming wordt toegepast. Bovendien is de linktekst, of met een mooier woord de anchors, ook erg belangrijk.

Resultaten met SEO

SEO moet op de lange termijn worden bekeken, omdat het enige tijd kan duren voordat de resultaten merkbaar zijn. De exacte tijdsduur die kan worden verwacht voordat actie wordt ondernomen, varieert en is afhankelijk van veel factoren. In principe is het echter zo dat resultaten na drie tot zes maanden zichtbaar moeten worden. Wat het vermelden waard is, is het voortdurende karakter van SEO. Je kunt een website niet eens “volledig” optimaliseren, je moet hem constant verbeteren en uitbreiden om relevant te blijven.

 | Website

Wilhelmus Hengstmengel "Is SEO nu echt zo belangrijk? En wat is SEO eigenlijk. Is dit het verkijgen of plaatsen van zoveel mogelijk linkjes het enige wat belangrijk is". Allemaal misvattingen, want schrijf voor de bezoekers, niet voor Google. SEO kan helpen, maar als je langer bovenaan in de zoekmachines wilt staan, zeker nu er steeds meer AI in de zoekmachines opduikt, zijn meer factoren belangrijk dan SEO alleen, en zeker veel belangrijker dan het plaatsen van veel linkjes.

Deel ons op social media